Fackmässigt utförande

Hej i konsumettjäsntlagen stårdet att närings diktaren skall utföra ett arbete fackmannamäsigt. Men vad menas med fackmannamässigt. Är det att följa gällande branch regler och monterings anvisningar. Skulle vilja ha den juridiska formen av fackmannamässigt beskrivet för mig.

Lawline svarar

Hej! Det är mycket riktigt så att enligt 4 § Konsumenttjänstlagen (Ktjl) så ska näringsidkaren utföra arbetet fackmässigt. Innebörden av fackmässigt beror på vilken bransch det rör sig om. Enligt konsumentverket innebär kravet på fackmässigt utförande att arbetet utförs på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman. Kravet innebär alltså att arbetet ska utföras i enlighet med de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom den aktuella branschen. Som kortfattat svar på frågan blir då: ja, att utföra ett arbete fackmässigt är att följa aktuell bransch regler och anvisningar. Med vänlig hälsning Emma Persson
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo