Fackmässigt utförande

Hej i konsumettjäsntlagen stårdet att närings diktaren skall utföra ett arbete fackmannamäsigt. Men vad menas med fackmannamässigt. Är det att följa gällande branch regler och monterings anvisningar. Skulle vilja ha den juridiska formen av fackmannamässigt beskrivet för mig.

Lawline svarar

Hej! Det är mycket riktigt så att enligt 4 § Konsumenttjänstlagen (Ktjl) så ska näringsidkaren utföra arbetet fackmässigt. Innebörden av fackmässigt beror på vilken bransch det rör sig om. Enligt konsumentverket innebär kravet på fackmässigt utförande att arbetet utförs på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman. Kravet innebär alltså att arbetet ska utföras i enlighet med de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom den aktuella branschen. Som kortfattat svar på frågan blir då: ja, att utföra ett arbete fackmässigt är att följa aktuell bransch regler och anvisningar. Med vänlig hälsning Emma Persson
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”