Bostadsrättshavares rätt att byta ut vattenledningar i bostadsrättslägenhet

Hej. Jag ska renovera badrummet i min bostadsrätt. I dagsläget är vattenrören dolda i väggen från 50-talet. Jag vill byta ut dessa mot nya dolda pex-rör men har nu fått höra att styrelsen förbjuder detta och vill ha utanpåliggande rör. Kan de verkligen förbjuda nya dolda rör? Eller kan jag i detta fall då bara använda mig av de gamla rören då jag inte vill ha utanpåliggande?

Lawline svarar

Hej, Av 7 kap 12 § Bostadsrättslagen (Brl) framgår att det är bostadsrättsföreningens ansvar att underhålla och renovera vattenledningar. För att som bostadsrättshavare själv få vidta en sådan åtgärd krävs enligt 7 kap 7 § första stycket Brl styrelsens tillstånd. Av 7 kap 7 § andra stycket Brl framgår emellertid att styrelsen inte får vägra att ge tillstånd om inte åtgärden är "till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen". Om du kan visa att så inte är fallet har styrelsen alltså ingen rätt att förvägra dig att utföra renoveringen. Å andra sidan bör åtgärder rörande vattenledningar typiskt sett kunna medföra olägenhet för föreningen i vissa fall, då de som sagt ingår i deras ansvarsområde. Exakt hur åtgärden kommer att bedömas i just ditt fall är det tyvärr svårt för mig att svara på. Jag hoppas att du fått någon hjälp av mitt svar! Med vänlig hälsning,
Alexander KahanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”