FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt25/02/2012

Bostadsrättshavares rätt att byta ut vattenledningar i bostadsrättslägenhet

Hej. Jag ska renovera badrummet i min bostadsrätt. I dagsläget är vattenrören dolda i väggen från 50-talet. Jag vill byta ut dessa mot nya dolda pex-rör men har nu fått höra att styrelsen förbjuder detta och vill ha utanpåliggande rör. Kan de verkligen förbjuda nya dolda rör? Eller kan jag i detta fall då bara använda mig av de gamla rören då jag inte vill ha utanpåliggande?

Lawline svarar

Hej, Av 7 kap 12 § Bostadsrättslagen (Brl) framgår att det är bostadsrättsföreningens ansvar att underhålla och renovera vattenledningar. För att som bostadsrättshavare själv få vidta en sådan åtgärd krävs enligt 7 kap 7 § första stycket Brl styrelsens tillstånd. Av 7 kap 7 § andra stycket Brl framgår emellertid att styrelsen inte får vägra att ge tillstånd om inte åtgärden är "till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen". Om du kan visa att så inte är fallet har styrelsen alltså ingen rätt att förvägra dig att utföra renoveringen. Å andra sidan bör åtgärder rörande vattenledningar typiskt sett kunna medföra olägenhet för föreningen i vissa fall, då de som sagt ingår i deras ansvarsområde. Exakt hur åtgärden kommer att bedömas i just ditt fall är det tyvärr svårt för mig att svara på. Jag hoppas att du fått någon hjälp av mitt svar! Med vänlig hälsning,
Alexander KahanRådgivare