Rätt till försörjningsstöd trots sambos inkomst?

Hej! Om man har varit sambos i tre månader och den ena studerar samt lever på studielån. Om nu hennes sambo är arbetslös och lever på aktivitetsstöd som är 3000 kr i månaden från arbetsförmedlingen undrar vi om socialtjänsten kan neka hans rätt att få socialbidrag när man enligt sambolagen inte är underhållsskyldig? Och om de gör de, på vilka grunder är det, pågrund av studiemedlet?

Lawline svarar

Hej, Som du skriver föreligger ingen underhållsskyldighet för sambor enligt Sambolagen. Vid prövning av rätt till försörjningsstöd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen räknas emellertid sambors inkomst som gemensam, då de ingår i samma hushåll. Detta föranleder att försörjningsstöd inte ges ut om den sökandes sambo har tillräcklig inkomst eller tillgångar (undantag kan dock göras om sambon trots detta inte bidrar till försörjningen). Följden blir alltså, i fråga om rätt till försörjningsstöd, att sambor i första hand ska försörja varandra, och att en ansökan om försörjningsstöd kan avslås på grund av att den sökandes sambo har en inkomst. Jag hoppas att ni fått någon hjälp av mitt svar! Med vänlig hälsning,
Alexander KahanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000