Marknadsföring och försäljning av lika varor

Hejsan! Jag ska öppna en webbutik och sälja ett par shorts som är väldigt lika de en stor klädkedja sålde för ett år sedan. De är av samma material och väldigt lika men skiljer på någon/några detaljer. Sist jag frågade er om detta så svarade ni att så länge de inte är mönsterskyddade eller har patent av något slag, eller om det inte står något i lagen att jag inte får sälja dem, så får jag tillåtelse att sälja dem(så tolkade jag ert svar). Nu undrar jag vad exakt ni menar med det sistnämnda. Vad säger lagen om detta? Jag har redan kollat på prv.se om de har något skydd, och det har dem inte. Här är min fråga jag ställde sist till er: http://lawline.se/answers/13131 (Jag hade lite problem att tolka svaret men det finns hur som helst inget mönsterskydd för shortsen,däremot har jag inte koll på vad lagen säger)

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Precis som angavs i det tidigare svaret kan det stora klädföretaget inte patentskydda sina shorts, utan det är istället mönsterskydd som kan vara för handen. Det bör framhållas att ett par shorts i teorin skulle kunna vara skyddade av upphovsrätt, men då det inte tycks vara aktuellt i ditt fall lämnas den frågan därhän. Du uppger i din fråga att det inte finns något mönsterskydd för företagets shorts. I PRV:s register finns endast de registrerade mönstren upptagna, vilket innebär att företagets shorts möjligen kan ha ett oregistrerat skydd. En oregistrerad mönsterrätt erhålls om mönstret är nytt och har särprägel. Den oregistrerade mönsterrätten ger ett betydligt snävare skydd än ett registrerat mönster, då detta endast skyddar mönsterinnehavaren mot rena efterbildningar. Du uppger att dina shorts är väldigt lika de som företaget tillverkade. Det är vanskligt att avgöra om de kan anses göra intrång i en eventuell oregistrerad mönsterrätt för företaget. Bedömningen ska göras utifrån "en kunnig användare", en fiktiv person som antas besitta ett visst mått av kunskap om design och som kan se viktiga skillnader mellan två mönster. Sannolikt krävs att de två shortsen ska vara i det närmaste identiska för att dina shorts ska anses vara en efterbildning. Om företagets shorts saknar immaterialrättsligt skydd finns inget annat lagrum som kan medföra att du bedöms ha gjort intrång. Däremot finns vissa marknadsföringsregler som eventuellt kan hindra marknadsföring av en produkt som kan förväxlas med annans produkt. Av 14 § Marknadsföringslagen framgår att en näringsidkare vid marknadsföring inte får använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. Vidare anses sådan marknadsföring otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. En helhetsbedömning ska göras för att avgöra om marknadsföringen är otillbörlig. I detta fall skulle en förväxlingsrisk kunna föreligga exempelvis om kunder uppfattar det som att shortsen du säljer är samma shorts som klädföretaget tidigare sålt. Det andra företaget skulle, om det bedöms föreligga en förväxlingsrisk, kunna begära att du upphör med att marknadsföra shortsen. Det är som sagt svårt att avgöra huruvida du kan få problem vid försäljningen av shorts som är väldigt lika de som klädföretaget tillverkat och marknadsfört, särskilt utan att ha sett hur de ser ut. Ett oregistrerat mönsterskydd är begränsat till efterbildning och det ska ganska mycket till för att ett mönster som är likt ett annat ska göra intrång. Vad gäller marknadsföringsreglerna är mitt råd att framhäva de element som skiljer dina shorts från det andra företagets, för att minimera eventuell förväxlingsrisk. Sammanfattningsvis kan sägas att det förutom marknadsföringsreglerna inte finns några mönster- eller patentregler som kan hindra din försäljning av shortsen, under förutsättning att det andra klädföretaget inte har mönsterskydd. Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000