FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag19/02/2012

Bolagsmans uttag från handelsbolag

Om den ene delägaren i ett HB gjort stora egna uttag medan den andra gjort stora egna insättningar. Finns det något sätt att återfå pengarna av den andre delägaren personligen eller är de för alltid borta?

Lawline svarar

Detta svar redogör för reglerna enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag. Om ett avtal med avvikande reglering har ingåtts mellan bolagsmännen, gäller avtalet med företräde. Avtalet ifråga behöver inte vara skriftligt eller ens muntligt - i vissa fall kan det uppkomma genom "konkludent handlande", dvs. kontinuerligt och tolererat handlande på visst sätt. Följaktligen finns det risk för att ett kontinuerligt tolererande av en ojämn vinstfördelning kan komma att utgöra ett avtal om sådan fördelning. En ojämn vinstfördelning innebär dock att förlustdelningen ändras i motsvarande grad. Bolagsmännen har lika rätt till bolagets medel och vinst, även om de bidrag i olika mån. Om det finns ett avtal om insats i bolaget kan den bolagsman som inte fullgjort sin insats inte ta ut sin vinstandel. Att tillgodogöra sig medel ur bolaget som inte ens utgör vinstandel är främmande för bolagets syften - och därmed något som en bolagsman inte har rätt att göra utan övriga bolagsmäns samtycke. I och med detta är sådana uttag utöver vinstandel och utanför bolagets förvaltning (t.ex för betalning av bolagets skulder) ogiltiga, och i princip inte annorlunda än förskingring. Således är bolagsman skyldig att återföra obehöriga uttag och potentiellt skyldig till brott. Det finns även ett allmänt visst skydd mot uppenbart otillbördigt handlande i och med lojalitetsprincipen. Enligt lojalitetsprincipen skall varje bolagsman sträva efter att tillvarata bolagets intressen, genom att inte utnyttja bolaget för själviska syften. Brott mot lojalitetsplikten kan föranleda skadeståndsskyldighet och uteslutning ur bolaget. Lojalitetsprincipen är användbar för att komma åt maskerade värdeöverföringar, till exempel att bolagsman säljer bolagets egendom till närstående till underpris. Både återbetalningsskyldighet på grund av obehöriga uttag och skadeståndsskyldighet som uppstår till följd av brott mot lojalitetsplikten gäller till förmån för bolaget, och inte övriga bolagsmän. Bolagsman kan dock som företrädare för bolaget väcka talan i bolagets namn. OBS ! Talan måste vanligtvis väckas inom ett år från årsredovisningens fastställande - undantag gäller bara när uttagen dolts i redovisningen.
Alex blochRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”