Medgivande från vårdnadshavare för utfärdande av pass

2012-02-17 i Barnrätt
FRÅGA
Jag är boförälder till en dotter på 2 år, vi har gemensam vårdnad. Hon träffar sin pappa varannan helg och sover kvar en natt. Nu pratar han om att ha henne en längre period i sommar, och ta med henne utomlands. Kan jag hindra honom? Kan han skaffa pass till henne utan mig?
SVAR
Hej och tack för din fråga

För att ett pass ska utfärdas för någon som är under arton år måste båda vårdnadshavarna ge sitt medgivande. Detta är huvudregeln med ett fåtal undantag, exempelvis när en av vårdnadshavarna vistas utomlands och det antas att den vårdnadshavaren annars skulle ha givit sitt medgivande samt när barnet befinner sig utomlands och ansöker om provisoriskt pass kan pass utfärdas utan en eller båda vårdnadshavarnas medgivande om barnet befinner sig i en situation där barnets hälsa eller utveckling riskerar att skadas. (se Passlagen här)

Om föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn under femton år är det straffbart att bortföra barnet. (Brottsbalken 7 kap 4 § se här)

Vänligen
Angelica Hage
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93199)