Medgivande från vårdnadshavare för utfärdande av pass

2012-02-17 i Barnrätt
FRÅGA
Jag är boförälder till en dotter på 2 år, vi har gemensam vårdnad. Hon träffar sin pappa varannan helg och sover kvar en natt. Nu pratar han om att ha henne en längre period i sommar, och ta med henne utomlands. Kan jag hindra honom? Kan han skaffa pass till henne utan mig?
SVAR
Hej och tack för din fråga

För att ett pass ska utfärdas för någon som är under arton år måste båda vårdnadshavarna ge sitt medgivande. Detta är huvudregeln med ett fåtal undantag, exempelvis när en av vårdnadshavarna vistas utomlands och det antas att den vårdnadshavaren annars skulle ha givit sitt medgivande samt när barnet befinner sig utomlands och ansöker om provisoriskt pass kan pass utfärdas utan en eller båda vårdnadshavarnas medgivande om barnet befinner sig i en situation där barnets hälsa eller utveckling riskerar att skadas. (se Passlagen här)

Om föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn under femton år är det straffbart att bortföra barnet. (Brottsbalken 7 kap 4 § se här)

Vänligen
Angelica Hage
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1461)
2020-05-31 Vårdnadshavare vägrar lämna ifrån sig barnen, umgängessabotage
2020-05-31 Får barnet bestämma hur ofta barnet träffar umgängesföräldern?
2020-05-31 Kan jag utöka umgängestiden?
2020-05-31 Får en vårdnadshavare själv bestämma vem som ska hämta på förskolan?

Alla besvarade frågor (80666)