Fastighet i gåva till en bröstarvinge, vad händer med syskonets arv?

Hej Jag och min bror är enda barn till våra åldriga föräldrar. Nu har de gett bort sin fastighet (det enda de äger) till min bror som gåva och som inte skall anses som förskott på arv. De skall dock bo kvar där i hela sitt liv som i orubbat bo utan hyra. Frågan är vad som nu kan gälla vid ett framtida arvsskifte? Kan då 7 kap. 4 § Ärvdabalken gälla, att fastighetens värde dock ska räknas in vid laglottens beräkning eftersom de som givare kunnat beräkna att till sin död få ha nyttan av den bortgivna egendomen? Om inte så är fallet så blir jag ju en arvslös bröstarvinge :-(

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Då dina föräldrar angett i samband med gåvan av fastigheten till din bror att denna inte ska anses vara förskott på arv kommer inte heller denna att ses som det enligt 6 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken. Gåvan kommer därmed inte räknas av vid ett framtida arvskifte när dina föräldrar går bort. Även om det inte hade angetts i samband med gåvan att denna inte skulle vara förskott på arv hade inte din bror blivit tvungen att "betala tillbaka" halva värdet av fastigheten till dödsboet enligt 6 kap. 4 § ärvdabalken om inte detta angetts i samband med gåvan. Du och din bror kommer därmed vid dina föräldrars bortgång få dela på vad som finns i arv efter dem, dock så kommer någon avräkning eller återbetalning av gåvan (fastigheten) inte bli aktuell utan denna ses som din brors helt och fullt. Äger dina föräldrar ingen annan egendom än fastigheten kommer du därmed inte få något arv efter dem då fastigheten i och med gåvan ses som din brors och inte får någon verkan i samband med arvskiftet efter dina föräldrar. Vänliga hälsningar,
Fanny OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning