FrågaAVTALSRÄTTAvtal10/02/2012

Utebliven ersättning vid rattfylla

Hej Min hustru har haft sin bil utlånad till vår son. Sonen körde av vägen, förmodligen rattonykter och kommer att få påföljd för detta. Bilen är totalhavererad och kommer att skrotas. Vidare uppkom det skador på en fastighetsägares staket. Bilen är helförsäkrad. Min fråga är. Om förare och färsäkringstagare är samma person så utgår ju ingen ersättning i ett sådant här fall. I detta fall så är ju inte försäkringstagaren och föraren samma person. Har då inte försäkringstagaren rätt till någon ersättning för fordonet samt fastighetsägarens skador? Tack för svar och vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Ur trafikförsäkringen, vilka alla bilägare måste teckna för sin bil, ska skador som drabbar exempelvis en fastighetsägare täckas, trafikskadelagen 10 §. Därför torde inte försäkringsbolaget kunna neka fastighetsägaren ersättning för skadorna på staketet. Vad gäller skadorna på din hustrus bil ser försäkringsvillkoren lite olika ut från bolag till bolag och därför är det svårt för mig att svara på den frågan. De flesta bolag har dock en säkerhetsföreskrift som säger att man som bilägare och försäkringstagare är skyldig att se till att den man lånar ut sin bil till inte kör onykter. Sker detta ändå, finns skäl för att sätta ned ersättningen eller i värsta fall inte ge någon ersättning alls. Länk till trafikskadelagen: https://lagen.nu/1975:1410 Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Vänliga hälsningar
Kerstin EifrémRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning