FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt08/02/2012

Gemensam vårdnad och vårdnadshavares möjlighet at flytta

Hej Jag har en fråga, jag har separerat från min sambo och vi har en dotter på 4 år. Vi har gemensam vårdnad.jag har läst flera frågor men ger mig ingen klarhet, vi bor i Märsta i dagsläget och jag vill flytta till Uppsala men han säger att jag stoppar deras relation genom att jag flyttar dit, hur ska jag gå tillväga?

Lawline svarar

Hej, Utgångspunkten enligt föräldrabalken (FB) 6:13§ är att beslut som berör ett barns levnadssituation ska tas av bägge vårdnadshavarna gemensamt, om det är ett beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, som ex. boendet eller skolgången råder det i princip ett förbud mot att enbart en vårdnadshavare fattar beslutet utan inblandning från den andre. Presumerat att er dotter bor hos dig antingen på hel- eller deltid har du alltså ej rätt att fatta beslut angående var hon ska bo utan den andre förälders godkännande. Om er dotter däremot ej bor hos dig utan du enbart träffar henne på andra tider bör ditt beslut att flytta ej påverka barnets situation i den grad att din f.d. sambo har rätt att lägga sig i. Enligt FB 6:13§ borde det alltså principiellt inte vara möjligt för dig att flytta med barnet utan den andre vårdnadshavarens godkännande, något som kan tyckas ge upphov till lite märkliga resultat då det innebär att juridiken i viss mån utövar bestämmanderätt över en vuxen persons boende och rättsläget är inte helt klart i frågan. Som utgångspunkt bör ni tillsammans försöka att resonera er fram till en lösning som kan anses tillfredställande för er båda, då ni troligtvis redan gjort detta finns det en möjlighet att slita tvisten angående ert barns boende i domstol. Domstolen har enbart möjlighet att bestämma hos vem av föräldrarna som barnet ska bo, inte var. När domstolen tar beslut i boendefrågan så bör man väga in möjligheten att boendeföräldern väljer att flytta redan i beslutsfattande. Om boendeföräldern sedan väljer att flytta ifrån den ort där man bodde när beslutet fattades så finns det inte en laglig möjlighet att hindra förälderns flytt. Vad man kan göra som den förälder som ej är nöjd med händelseutvecklingen är att antingen yrka på ensamvårdnad eller på ett förändrat beslut angående hos vem boendet ska ske. Lycka till! MVH
Anna NordlanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000