FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndssansvar för djurägare07/02/2012

skadeståndsansvar för skada orsakat av djur

Hej! Jag är själv ägare över en papegoja som har orsakat en skada på en annan person. Bedöms detta analogt utifrån lagen om tillsyn över hundar och katter, eller är det en allmän culpabedömning? Tack mvh

Lawline svarar

Hej, Vid skadestånd finns det två olika ansvarsgrunder som aktualiseras. Dels pratar man om strikt ansvar och dels culpa-ansvar. Med strikt ansvar menas att man som ägare till djuret alltid svarar för skadorna som detta orsakar. Strikt ansvar gäller bland annat hundägare samt de som har vilda djur i fångenskap. Culpa-ansvar innebär att man endast blir ersättningsskyldig om man varit oaktsam. Culpa-ansvar är det normala och gäller för kattägare, hästägare och i princip alla andra djurägare. I detta fallet blir alltså frågan om det är culpa-ansvar eller strikt ansvar som gäller för din fågel. Det krävs lagstöd för att kräva strikt ansvar av en djurägare och det finns ej för papegojor. Det som då skulle kunna leda till att du drabbas av strikt ansvar är om fågeln räknas som vilt djur i fångenskap. Mina kunskaper om fåglar är begränsade, men vad jag vet är en papegoja inte ett vilt djur i den bemärkelsen. Därmed borde du ha ett culpa-ansvar för skador orsakade av din papegoja. Enkelt förklarat gäller alltså att du ska ha gjort tillräckligt mycket av vad som kan förväntas av dig för att undvika en skada, att du ej kan anses har varit oaktsam. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Hittade du inte det du sökte?