Möjligheter att genom testamente förfoga över kvarlåtenskapen när bröstarvingar finns

Hej! Om en man har två särkullebarn och ett gemensamt barn med sin sambo och han bor i en lägenhet som han beskostat själv, samt har ett samboavtal i vilket han har rätt till den om de separerar. Kan han då testamentera bort lägenheten till kvinnan utan att det inskränker i hans barnens arvsrätt? Och hur vet man när arvsrätten inskränks?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Bröstarvingar har en ovillkorlig rätt till laglott. Denna utgör halva arvslotten, 7 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Detta innebär att en arvlåtare har rätt att genom testamente fritt förfoga över halva kvarlåtenskapen; den andra hälften tillkommer bröstarvingarna. Det är svårt att redan nu avgöra huruvida ett testamentesförordnande avseende lägenheten till förmån för sambon skulle inkräkta på bröstarvingarnas rätt till laglott. Detta beror dels på fastighetens värde vid arvlåtarens bortgång, samt dels vilket värde kvarlåtenskapen då betingar. Utgör fastighetens värde mer än hälften av kvarlåtenskapens värde inkräktar detta på bröstarvingars laglott och de har rätt att påkalla jämkning i testamentet, 7 kap. 3 § 1 st. ÄB. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen med ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000