Bröstarvinges arvsrätt i oskiftat bo

Hej, har ett par frågor ang fördelninga av arv. Min far avled i höstas, han hade då suttit i orubbat bo efter sin fru. Han har tre barn, två med sin avlidna fru, samt jag från ett tidigare äktenskap. När vi gjorde bouppteckningen fick vi info om att allt efter makarna läggs tillsammans och att det delas 50/50, där första delen delas av mina halvsyskon, den andra delen delas på oss 3. Vilket om jag förstår det hela rätt ska ge mig 1/6 av totala tillgångarna. Det finns likvida medel/fond/försäkringar. Ska inte boet i så fall delas så att jag får 1/6 av fondandelar, 1/6 av likvida medel, 1/6 av utfallet från försäkringar? Och; ska verkligen båda makarnas tillgångar slås tillsammans? I vårt fall hade vår far en större andel totalt sett än sin hustru, om det slås ihop så blir ju min sjättedel lägre än vad jag skulle fått från min far. Mitt största frågetecken är om jag ska ha del av alla olika typer av tillgångar, boutredningsfirman säger att jag inte får det.. Hoppas ni förstår min fråga

Lawline svarar

Hej, Vad gäller din första fråga så stämmer det att du har rätt till 1/3 av din fars kvarlåtenskap vilket följer av 1 § 2 kap och 1 § 1 kap. Ärvdabalken. Om all din fars och hans frus egendom var giftorättsgods ska all egendom delas lika (se 3 § 11 kap Äktenskapsbalken). Man utgår dock från egendomsförhållandena vid den första makens död, således vid din fars frus död. Denna dag kallas den kritiska tidpunkten. All egendom som fanns då ska vid bodelningen, som vad jag förstått på din fråga skett först nu, ska värderas vid bodelningen i regel till sitt försäljningsvärde och det är den som ska delas lika, under förutsättningen att all egendom är gifträttsgods. Om din far förvärvat egendom efter sin frus död som inte finansierats ur egendom som var deras giftorättsgods så har din fars andel kvarlåtenskap ökat i förhållande till sin döda frus kvarlåtenskap så ökar din andel i den totala kvarlåtenskapen, alltså är den då större än 1/6. Hur ni sedan fördelar egendom mellan er kan ni komma överens som ni vill, med undantag för fast egendom då det finns vissa begränsningar. Om ni inte kan komma överens har ni mycket riktigt i princip rätt att få del i varje egendomsslag (se 3 § 23 kap. Ärvdabalken). Kommer ni inte överens kan du ansöka om skiftesman hos Tingsrätten (se 5 § 23 kap. Ärvdabalken). Vänligen,
Sara SRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000