Arvsskifteshandling vid enmansdödsbo

Hej. Min far avled i april 2011. Jag har två helsyskon och vår mor(makan)är ensam arvtagare. Bouppteckningen är klar sedan länge. Måste det upprättas en arvsskiftesblankett?

Lawline svarar

Hej, arvsskifteshandlingen är en handling av vilken det framgår till vem av arvingarna och testamentstagarna som egendom ska tillskiftas, till exempel att bostadsrättslägenheten ska tillskiftas en viss person. En arvsskifteshandling ska vara skriftlig och undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Bouppteckningen tillsammans med arvsskiftet kan (om inget testamente finns) utgöra grund för att föra över en bostadsrättslägenhet. Om det finns flera dödsbodelägare så behöver det upprättas ett arvsskifte. Detta kan först ske när bouppteckningen har blivit inregistrerad vid Skatteverket. Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga delägare i ett dödsbo. Däremot behöver arvsskifte inte förrättas om det bara finns en dödsbodelägare (s.k. enmansdödsbo) som i ert fall. Då utgör den registrerade bouppteckningen underlag för överföring av tillgångar, t ex bostadsrättslägenhet. Bestämmelserna om arvsskifte finns reglerade i 23 kap ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637 Med vänliga hälsningar,
Carin AnnerénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000