Skulder i samboförhållande

Hej, jag och min pojkvän funderar på att flytta ihop men vi har lite funderingar när det gäller ekonomi. jag har skulder men inga hos kronogfogden och inga betalningsanmärkningar, han har både skulder hos kronogfogden och betalningsanmärkningar så frågan är om vi blir sambos, blir hans skulder mina och viceversa? måste jag ansvara för hans skulder och han för mina? de skulder som vi skafar om vi nu skulle göra det efter att bli sambos blir det bådas skulder då? tacksam för svar

Lawline svarar

Hej. Tack för din fråga. Att ni blir sambos påverkar inte era skuldförhållanden. Sambolagen innehåller inga som helst krav på samborna att betala eller ta över varandras skulder och så vidare. Ni behåller alltså er egna skulder. Beträffande eventuella skulder som ni skaffar ihop gäller att den som står på skulden är ansvarig för den. Det är först om ni bestämmer er för att gå isär och göra en bodelning som skulderna kan påverka. De skulder som är hänförliga till er samboegendom, det vill säga ert gemensamma bohag och er gemensamma bostad (som förvärvats för gemensamt bruk, 3 § Sambolagen) skall då dras av och kan därav påverka hur mycket ni får var av samboegendomen. Även privata skulder kan dras av på samboegendomen om det inte finns täckning för dessa i den privata egendomen (se 13 § Sambolagen). Det skall dock framhållas att en bodelning inte måste göras (8 § Sambolagen). Om utfallet i något av alternativen blir oskäligt kan det justeras (15 § Sambolagen). För att reglera ert förhållande helt som ni vill ha det är min rekommendation att ni skriver ett samboavtal. På så vis undviks eventuella meningsskiljaktigheter om vem som äger vad, vad som är samboegendom och så vidare. Du kan läsa mer om samboavtal här: http://www.samboavtal.com/. Länk till Sambolagen: https://lagen.nu/2003:376 Vänliga hälsningar, Sofia Linder
Sofia LinderRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning