FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal27/01/2012

Sambos gemensamma bostad

Hej! Min bror har tagit över min föräldragård. Han äger således hela fastigheten. På fastigheten finns det två boningshus, mina föräldrar nyttjar det ena huset och min bror och hans sambo det andra huset. Min far är pensionär men jobbar fortfarande en del på gården, min brors sambo jobbar inget med gåden alls. Min fråga är nu vilken rätt har min bros sambo till gården vid ev separation? Vad behöver min bror göra för att säkra gården så denna stannar inom familjen?

Lawline svarar

Hej, Av din fråga framgår att din bror inte är gift, utan sambo, vilket jag utgår från i mitt svar. Vid en separation mellan sambos skall, om någon av samborna begär det, samboegendom fördelas genom en bodelning. En bodelning är alltså ingenting som måste genomföras men om någon av samborna begär det ska bodelning ske. Detta skall göras inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Vid en bodelning ska samboegendom fördelas. Samboegendom innefattar bland annat bostad som förvärvats för gemensam användning. Din bror måste alltså ”tagit över” bostaden med syftet att din bror och hans sambo skulle bo där tillsammans. Om så är fallet ska vid en separation bostaden och annan samboegendom (bohag) som huvudregel delas lika mellan samborna. För att försäkra sig om att bostaden stannar i familjen och undvika att din brors sambo tillskiftas bostaden kan din bror och hans sambo upprätta ett så kallat samboavtal. De kan avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom, så som bostaden, inte skall ingå i bodelningen. Ett samboavtal skall upprättas skriftligen och undertecknas av dem båda för att vara giltigt. Även om ett samboavtal upprättats kan din brors sambo ha rätt till bostaden om hon har störst behov av bostaden och om ett övertagande är att anse som skäligt vilket följer av behovsregeln som är lagstadgad i Sambolagen 16 § 2 st. och 22 §. Är bostaden inte samboegendom krävs att de har eller har haft barn tillsammans eller att din brors sambo är gravid. Då gården är din brors föräldragård har jag svårt att se att ett övertagande ska anses vara skäligt. Vänligen,
Sara SRådgivare
Hittade du inte det du sökte?