FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning26/01/2012

Bolagsmans personliga skulder

Hej. Jag har en del personliga skulder hos KF.Samtidigt ägare till ett handelsbolag. Och undrar nu om KF. kan vid en ev. utmätning utmäta kapital från bolaget(överskottet) då skulden är personlig och företaget i sig har inte en enda skuld någonstans.Tack för svar omg. Tack tack!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Enligt Kronofogdemyndighetens handbok för indrivningen gäller: Handelsbolag utgör ett självständigt rättssubjekt. Andelar i handelsbolag kan emellertid både överlåtas och utmätas. Storleken av den andel i bolaget som delägare, bolagsman, äger framgår vanligen av det avtal som bolagsmännen träffat. I annat fall bestäms andelens storlek efter huvudtalet, dvs. alla delägarna har lika del i bolaget. I likhet med vad som gäller om dödsboandel utgör bolagsmans andel i bolaget en ideell tillgång. För betalning av gäldenärens/bolagsmannens skuld får därför inte utmätning ske av egendom som tillhör bolaget. Från utmätning för bolagsmans skuld bör man således noga skilja de fall där exekution sker för själva handelsbolagets skuld, varvid utmätning görs i bolagets tillgångar. Vänligen
Angelica HageRådgivare
Hittade du inte det du sökte?