FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt26/01/2012

Mönsterskydd

Hejsan! Jag ska öppna en webbutik i sommar med kläder som jag ska köpa in från Kina. Jag har hittat en leverantör i Kina som säljer virkade shorts. Dessa är väldigt lika de som såldes på H&M för ca ett år sedan. Nu undrar jag om det är lagligt för mig att köpa in dessa shortsen eftersom dem är lika de som H&M sålde innan(dock inte samma shorts utan endast lika). H&M kan väl inte ha patent på virkade shorts?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga H&M kan inte ta patent på att tillverka och sälja virkade shorts men om din vara liknar de produkter som H&M sålt väldigt mycket kan det finnas hinder för din egen försäljning av varan. H&M som har tillverkat shortsen kan ha mönsterskydd för dem, vilket skulle innebära att om du tillverkar produkter som liknar dessa för mycket så gör du mönsterskyddsintrång. För svenska produkter finns det typer av design och mönsterskydd: 1. Registrerat formgivningsskydd som söks hos OHIM som är ett europeiskt gemenskapsskydd, som gäller inom hela EU-området. 2. Oregistrerad gemenskapsformgivning. Gäller i två år, och täcker bara efterbildning, alltså produkter som kan anses vara i princip kopierade, och täcker inte efterbildningar för privat bruk eller experiment. 3. Nationellt mönsterskydd enligt Mönsterskyddslagen. Detta gäller enbart inom Sverige, men även utländska personer kan söka nationellt skydd inom Sverige. Du kan undersöka om en viss produkt är skyddad inom EU och inom Sverige genom att gå till patent och registeringsverkets hemsida www.prv.se ;Design ;E-tjänster; OHIMs register/designregistret och söka efter produkten. Om produkten är mönsterskyddade och du ändå använder dig av dem som utgångspunkt för dina produkter, på ett sätt som gör att du anses ha begått mönsterskyddsintrång riskerar du att stämmas av skaparen och får betala eventuellt vite samt skadestånd. Du kan även bli åtalad för intrånget, och kan då bli dömd till böter eller fängelse, vilket emellertid är ovanligt, vanligen löses dessa tvister mellan de enskilda parterna utanför domstol. På PRV:s hemsida (http://www.prv.se/) finns information om mönsterskydd och reglerna kring detta skydd. Se även angående Mönsterskyddslagen: https://lagen.nu/1970:485 Vänligen
Angelica HageRådgivare