Rätt till laglott

2012-01-23 i Bröstarvinge
FRÅGA
Är det lagligt sett okej att utelämna personer helt i ett testamente som egentligen har rätt till sin laglott? Vet att de kan överklaga. Tack!
SVAR
Hej,

Arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB) (här ).

Det finns inte några tvingande regler kring vem man ska testamentera till, det är något som testatorn själv styr över. Det finns dock regler till förmån för den avlidnes bröstarvingar, som gäller oavsett testamentets innehåll.

Då en person avlider har dennes bröstarvingar alltid rätt till sin laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten är den del av arvet (hälften av tillgångarna) som aldrig kan testamenteras bort. Den del av kvarlåtenskapen som en arvlåtare kan förfoga över genom testamente kallas för den disponibla kvoten. Skyddet för laglotten upprätthålls dock inte automatiskt. Om testator genom testamente kränkt en bröstarvinges laglott måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Detta måste ske inom sex månader från det att bröstarvinge erhöll testamentet, enligt 7 kap. 3 § ÄB.

Man har alltså möjlighet att testamentera hälften av sina tillgångar utan att bröstarvingarnas laglott inskränks.

Vänligen,
Mathias Gunnervald
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (474)
2022-01-09 Hur fördelas arvet när en bröstarvinge är avliden?
2022-01-04 Ärver mina barn mig eller även min fd. make som inte är deras fader?
2021-12-22 Efterlevande makes arvsrätt går före bröstarvingars arvsrätt
2021-12-05 Bröstarvingars arvsrätt

Alla besvarade frågor (98541)