FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott23/01/2012

Riksdagsledamots straffansvar

Hej! Vilka brott i BrB 20 kap kan en riksdagsledamot bli ansvarig för? Kan BrB 20:4 tillämpas när det handlar om en riksdagsledamot, för en sådan sysslar väl inte med myndighetsutövning?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. I brottsbalken (BrB) 20 kap. kan en riksdagsledamot bland annat drabbas av 20:5 femte stycket. Om åtal för brott som i utövningen av anställningen begåtts av en riksdagsledamot gäller särskilda bestämmelser, således bestämmelser som inte regleras i BrB. De bestämmelserna är exempelvis regeringsformen (RF) 4:12. När det gäller BrB 20:4 för en riksdagsledamot kan istället hänvisning och tillämpning göras till RF 4:11. Den paragrafen handlar om att en riksdagsledamot inte får lämna sitt uppdrag utan att riksdagen har medgett det. Enligt RF 4:11 tredje stycket kan en ledamot skiljas från uppdraget om ledamoten genom brott har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget. Sådant beslut fattas av domstol. Myndighetsutövning innebär att en myndighet genom exempelvis beslut utövar makt över medborgarna. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha
Samira KoushaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo