FrågaAVTALSRÄTTAvtal23/01/2012

Vad är en ofullständig fullmakt?

Hej! Hur skulle man kunna förklara en ofullständig fullmakt på ett enkelt sätt?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. En ofullständig fullmakt, det man ofta brukar kalla en § 18 fullmakt efter dess placering i 18 § avtalslagen, är en icke skriftlig fullmakt som grundar sig enbart på fullmaktsgivarens (den som ger någon fullmakt att göra något) meddelande till fullmäktigen (den som får en fullmakt från någon att göra något). Tredje man (ex. den som fullmäktigen ingår avtal med för fullmaktsgivarens räkning) har därmed inget självständigt yttre moment (ex. ett skriftligt fullmaktsdokument)att lita på utan måste förlita sig enbart på fullmäktigens påstående att denne har ett uppdrag från fullmaktsgivaren. Vid osjälvständiga till skillnad från självständiga fullmakter finns sålunda inget självständigt moment som tredje man kan ta fasta på utan han/hon måste helt lita på de uppgifter som fullmäktigen ger om förhållandet i fråga. Om fullmäktigen påstår att en osjälvständig fullmakt finns men så inte är fallet kommer inget bindande avtal till stånd mellan fullmaktsgivaren (som ju inte givit någon fullmakt) och tredje man. Fullmäktigen kan då bli skadeståndsskyldig gentemot tredje man enligt 25 § avtalslagen om tredje man lidit någon skada (ekonomisk) av att avtalsförhållandet inte blev gällande. Vänliga hälsningar,
Fanny OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”