Formella lagkraftens princip

Antag att det skulle visa sig att konsumentköplagen innehåller en bestämmelse som står i strid mot en bestämmelse i trafikförsäkringsförordningen (1976:359). Vilken av de båda bestämmelserna skall domstolen tillämpa? Varför?

Lawline svarar

Hej, I svensk rätt kan författningar tillkomma på olika nivåer: lagar på riksdagsnivå, förordningar på regeringsnivå och föreskrifter på kommun- och myndighetsnivå. Det finns en inbördes hierarki mellan författningar på de olika nivåerna: lagar står över förordningar, som i sin tur står över föreskrifter. Allra högst upp finns grundlagarna. Enligt den formella lagkraftens princip får en rättsregel inte strida mot en annan rättsregel på högre nivå. En rättsregel som gör det, exempelvis en förordning som strider mot lag, får inte tillämpas. Med vänlig hälsning,
Alexander KahanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo