FrågaFAMILJERÄTTBodelning23/01/2012

Sambors skulder vid bodelning

Hej. Jag har en fråga ang. separation. Jag och min sambo har separerat efter 14 år. Min fråga gäller hennes studielån. Skall dessa räknas in i bodelningen? Det råder delade meningar om detta på nätet, men efter vad jag kan se , räknas de som personliga och skall därför inte räknas med vid en bodelning, trots att studielånen tagits under sambotiden. En följdfråga till detta är också, om jag har ett lån som står i mitt namn, men har används för gemensamma ändamål, hur gör man här? Jag vet att frågan avhandlats här tidigare, men det var gamla svar och saker och ting kan ju ha hänt inom juridiken.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Den stora debatten om huruvida studieskulder ska räknas in i bodelningen eller ej har rört bodelning mellan makar. Delade meningar har då funnits avseende om sådana skulder ska räknas in eller inte då det i vissa fall kan få orättvisa följder. Gällande sambor gäller dock inte samma bodelningsregler som för makar och avseende skulder gäller som huvudregel enligt 13 § sambolagen att endast de skulder som hänför sig till samboegendom, dvs. gemensam bostad och gemensamt bohag ska tas in i bodelningen. Övriga skulder får endast tas in i den mån täckning för skulderna inte finns i sambons övriga egendom (dvs. den egendom som inte är samboegendom). Vad som är samboegendom stadgas i 3-7 §§ sambolagen och det rör sig om exempelvis en fastighet som samborna bor i eller motsvarande hyres- eller bostadsrätt, möbler, husgeråd och dylikt. Vänliga hälsningar,
Fanny OlssonRådgivare