Bevisbördan vid förskott på arv

Av stort generellt intresse är följande: Hur ska min bror mkunna "visa" att den av föräldrarna skänkta gåvan (bilen) ska dras av från arvslotten, trots att inget gåvobrev finns och att ingen av föräldrarna uttryckt (av okunskap) detta? Det kan väl knappast räcka med tanken att de nog menade så?

Lawline svarar

Hej, Här kommer ett kompletterande svar på din fråga. Gåvor givna till en bröstarvinge under arvlåtarens livstid presumeras, som sagt, utgöra förskott på mottagarens arv efter givaren i enlighet med 6 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken (ÄB). Det korta svaret blir att det är din bror som måste bevisa att gåvan inte ska avräknas. Detta kan bli väldigt svårt för honom om han inte har något som, förutom hans egen åsikt, ger uttryck för givarens vilja att inte gåvan inte ska avräknas. Tanken att "de nog menade så" räcker alltså knappast för att bryta presumtionen. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning