Kapitalvinstbeskattning efter arv

Min son ärvde en bostadsrätt av sin far som dog sommaren 2010. Nu ska han sälja den, måste han betala skatt ?

Lawline svarar

Hej Åsa! Vid arv gäller att en arvtagare inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation, vilket innebär att din son vid en försäljning måste betala skatt på den kapitalvinst som uppstår (Inkomstskattelagen 44 kap, 21 §). Kapitalvinsten beräknas på samma sätt som vanligt, och är lika med ersättningen vid avyttringen minus anskaffningsutgiften och förbättringsutgifter (IL 44:13, 14). Det finns även vissa särskilda regler om bostadsrätter i Inkomstskattelagens 46 kapitel. Kapitalvinsten skall tas upp till tjugotvå trettiondelar, vilka beskattas till 30 procent i inkomstslaget kapital (IL 46:18) Det finns en möjligt för din son att få uppskov med skatten ifall han köpt eller planerar att köpa en ersättningsbostad. Han måste i sådana fall ha varit bosatt i den ärvda bostaden i minst ett år före försäljningen. Detaljerade regler för uppskov finns i Inkomstskattelagens 47 kapitel. Med vänliga hälsningar Mikael Mellberg
Mikael MellbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000