FrågaFAMILJERÄTTBodelning16/01/2012

Vad räknas som enskild egendom?

Har varit gift sen -82 och -95 var jag med om en svår trafikolycka med en Whiplash skada som följd, som jag har fått ut en hel del pengar för invalidetet av försäkrings bolag . räknas det som en enskild egendom vid en skilsmässa

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Bestämmelserna om vad som utgör enskild egendom finns i äktenskapsbalkens 7 kap. I 1 § anges att det som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods. I 2 § anges vad som då räknas som enskild egendom. Det är bland annat egendom man har fått genom gåva eller testamente med villkor att det ska utgöra enskild egendom. Ersättning från försäkringsbolag för invaliditet finns inte med i 7 kap. 2 §, och är alltså inte enskild egendom utan giftorättsgods. Det skulle alltså ingå i en bodelning vid en eventuell skilsmässa. Om du inte vill att egendomen ska utgöra giftorättsgods är lösningen att skriva ett äktenskapsförord, där du och din maka tecknar ned vad som ska ingå i en bodelning och vad som ska vara enskild egendom. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt, undertecknas av er bägge och sedan registreras hos Skatteverket, se: http://www.skatteverket.se/privat/aktenskapsregistret/aktenskapsforord.4.8639d413207905e9480002503.html Länk till äktenskapsbalken: https://lagen.nu/1987:230 Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Med vänlig hälsning
Kerstin EifrémRådgivare