FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga15/01/2012

Åldersgräns vid köp av bostadsrätt

Hej! Jag undrar vad åldergränsen är för att skriva under ett kontrakt på en bostadsrätt? Mvh/ Pontus

Lawline svarar

Hej Pontus, Före det att en människa fyller 18 år har hon ingen rättshandlingsförmåga, 9 kap 1§ föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381). Detta innebär att hon inte kan ingå några juridiskt bindande avtal. Med anledning av detta är svaret på din fråga att åldersgränsen för att kunna ingå ett juridisk bindande avtal angående köp av bostadsrätt är 18 år. Två undantag finns från det ovan angivna, som båda gäller underåriga som är över 16 år. Dels får den underåriga disponera över en inkomst som förvärvats på egen hand (9 kap 3§ föräldrabalken), och dels får underårig med eget hushåll rättshandla i den utsträckning som vanligen krävs för att upprätthålla hushållet (9 kap 2a§ föräldrabalken). Alternativet som finns ifall köparen är under 18 år är att en av vårdnadshavarna står som ägare på kontraktet och att den underåriga sedan läggs till som delägare. Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare