FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv11/01/2012

Presumtion om förskott på arv vid gåvor till bröstarvinge

Jag har på webben läst många informerande svar kring min fråga, men önskar ett detaljsvar och det gäller förtida arv. Min bror fick en bil värd 28 000 kr innan far och mor dog. Min ensamstående bror hjälpte de åldrande föräldrarna väldigt mycket under sin lediga tid. Inget gåvobrev skrevs och inte heller uttrycktes att bilen inte skulle ingå i arvet. Min bror hade en dålig bil, så det var lägligt att han fick bilen kan man tycka. Min bror hävdar nu att bilen inte ska dras av från hans arvslott. Vad bör gälla?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. En gåva från arvlåtaren till en bröstarvinge presumeras utgöra ett förskott på mottagarens arv. Detta är endast en presumtion och denna kan brytas genom att gåvogivaren vid gåvotillfället föreskriver att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Även om det inte uttryckligen föreskrivs kan det av omständigheterna framgå att gåvan inte var att anse som ett förskott på ett framtida arv. Detta framgår av 6 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken (ÄB). Om en gåva är att anse som förskott på arv är bröstarvingen skyldig att avräkna detta förskott från sin arvslott, 7 kap. 2 § ÄB. I ditt fall gäller således följande. Om ingenting föreskrevs vid gåvan eller framgick av omständigheterna presumeras gåvan, i form av bilen, utgöra ett förskott på din brors arv efter gåvogivaren. Bevisbördan i detta hänseende ligger hos din bror, som måste visa att gåvan inte är att anse som förskott på hans arv. Jag hoppas att detta gav dig det svar du sökte. Annars är du välkommen med ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?