Upplåtelse av bostadsrätt i andra hand och hyressättning

Jag ska hyra ut min bostadsrätt under 1 - 2 års tid, då jag ska bo på annan ort. Vad säger lagen om hyra? får man ta betalt vad man själv vill? mvh

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Reglerna rörande bostadsrätter återfinns i bostadsrättslagen (BRL). Om man som bostadsrättshavare vill upplåta sin lägenhet i andra hand till någon annan för att denna självständigt ska bruka lägenheten, dvs. hyra ut lägenheten i sin helhet, krävs samtycke från styrelsen enligt 7 kap. 10 § 1 st. BRL. Skulle styrelsen inte ge sitt samtycke finns det enligt 7 kap. 11 § BRL 1 st. en möjlighet att få tillstånd från hyresnämnden att upplåta lägenheten i andra hand. Hyresnämnden ska lämna sitt tillstånd om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Ett tillstånd för upplåtelse i andra hand från hyresnämnden är alltid begränsat till att avse viss tid. Som beaktansvärda skäl enligt 7 kap. 11 § 1 st. BRL räknas bl.a. arbete eller studier på annan ort. Det framgår inte av din fråga vilken anledning du har för att bosätta dig tillfälligt på annan ort. Såsom jag ser det torde det dock inte vara några problem för dig att få tillstånd att upplåta din lägenhet i andra hand. Angående hyran mellan kan följande sägas. Vad gäller avtalsrelationen mellan dig och din hyresgäst, dvs. personen som hyr av dig i andra hand, kommer 12 kap. jordabalken (JB), den s.k. hyreslagen, att vara tillämpligt och därmed inte reglerna i bostadsrättslagen. Bostadsrättslagen gäller dock fortfarande mellan dig och bostadsrättsföreningen under upplåtelsen. Eftersom 12 kap. JB är tillämpligt innebär detta att du inte kan ”ta betalt vad du själv vill” utan hyressättningen sker enligt reglerna i 12 kap. JB. Jag hoppas detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen med ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000