Sambos övertagande av gemensam bostad

När två sambos separerar och den ene enligt sambolagen får rätt till lägenheten, är det nödvändigt att den andre samtycker genom sin underskrift?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Jag utgår från att med "rätt till lägenheten" enligt sambolagen menar du den rätt för en sambo att i vissa fall överta den gemensamma bostaden genom bestämmelsen i 22 § sambolagen (SamboL). En bostad som innehas med bostads- eller hyresrätt kan, trots att den inte utgör samboegendom, enligt den regeln övertas av den sambo som inte äger bostaden under vissa omständigheter. En anspråk om att överta den gemensamma bostaden ska enligt 22 § 2 st. SamboL framställas senast ett år efter det att samboförhållande upphörde. Regeln är av sociala hänsyn tvingande till sin karaktär och det krävs därmed inte samtycke från den andra sambon för att ett övertagande enligt regeln ska kunna ske, dvs. det krävs ingen underskrift. Regeln gäller således även om sambolagen har avtalats bort mellan samborna eller att dessa avtalat att ingen delning av samboegendomen ska ske. Den övertagande sambon ska dock enligt 22 § 3 st. SamboL ersätta den andra sambon för bostadens värde. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning