FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt18/12/2011

Muntligt avtal om byte av hyresrätt

Hej, vi har ansökt om att byta våra hyresrätter (triangelbyte), varav ena parten drog sig ur bytet ca 2 veckor efter att vi hade skickat in ansökningarna. Får den personen göra så, är det inte bindande när vi väl har skickat in ansökningarna? Gäller inte muntligt avtal? Detta har orsakat oss en del kostnader som nu vi vill att den parten står för. Vad har vi för rättigheter?

Lawline svarar

Hej! Enligt allmänna avtalsrättsliga principer gäller muntliga avtal lika väl som skriftliga. Om ni kommit överens muntligt om att byta hyresrätter vid hyresvärdens godkännande gäller detta således lika väl som om ni gjort det skriftligt. Nackdelen med muntliga avtal är dock att de kan vara svåra bevisa. Den som påstår att ett avtal ingåtts bär generellt bevisbördan för detta. Om din motpart skulle förneka att ni ingått ett avtal är det alltså du som måste bevisa att ni faktiskt gjort det, vilket kan vara svårt om det inte finns på papper. Ansökan om byte av hyresrätt är inte i sig bindande. Att ni skickat in ansökningarna spelar därför i sig ingen roll, även om det kan ha bevisvärde. Avseende kostnaderna du haft kan, förutsatt att ansökan om byte godkänns, ansvar för culpa in contrahendo uppkomma för din motpart. Culpa in contrahendo betyder ungefär ”illojalt beteende i samband med avtals ingående” och kan utgöra en grund för skadestånd. Skadestånd kan då utgå för det negativa kontraktsintresset, dvs. de direkta förluster du haft till följd av din motparts illojala handlande. Jag hoppas att du fått någon hjälp av mitt svar! Med vänlig hälsning,
Alexander KahanRådgivare