Hund påkörd av cyklist

hej, min hund blev påkörd av en cyklist förra veckan när han var lös. Han stod visserligen vid sidan av vägen och skulle bara vända sig om och se vart jag var. vems är felet, är det mitt eller cyklistens.

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga! Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150) har en hundägare eller innehavare strikt ansvar över sin hund, vilket innebär att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av ägaren eller innehavaren även om inte han eller hon har vållat skadan. I lagens första paragraf anges att hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador. Cyklister har en mildare typ av ansvar, så kallat culpaansvar. Det innebär ett ansvar för skador som har orsakats av oaktsamhet. Även om cyklisten varit oaktsam, så har du som hundägare tillsynsansvar över din hund. Eftersom ditt ansvar som hundägare är strängare än cyklistens ansvar så ligger det närmre till hands att säga att säga att det är du som gjort fel, men samtidigt måste det jämföras med cyklistens agerande. Cyklisten kanske höll en hög hastighet och var ouppmärksam på människor och djur omkring. Det går inte att ge något klart svar baserat på uppgifterna i din fråga. I din fråga anges inte om någon blivit skadad, därför tar jag upp både scenariot att hunden skadats och att cyklisten/cykeln skadats. En skada på en hund räknas som en sakskada och enligt 2:1§ Skadeståndslagen (SkL) ska den som av vårdslöshet vållar sakskada ersätta skadan. (Skadeståndslagen hittar du här: https://lagen.nu/1972:207). Dock måste man ta hänsyn till 6:1 § SkL som säger att skadeståndet kan jämkas om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. Eftersom din hund varit lös vid en väg/cykelväg ses du troligen som oaktsam och ett eventuellt skadestånd skulle troligen därför ha minskats (jämkats). Är det cyklisten som har drabbats av skada räknas det som en personskada. En personskada ska ersättas av den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar skadan. Vad som ersätts framgår av 5 kap. SkL. När det gäller jämkning av skadestånd vid personskada så måste den skadelidande uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet ha medverkat till skadan, vilket troligen inte uppfylls i fallet du beskrivit. Ett eventuellt skadestånd för skador på cykeln räknas, precis som eventuella skador på hunden, som sakskador. Då räcker det med vållande på den skadelidandes sida för att jämka ett skadestånd. Mvh
Pernilla SkoglösaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000