Barnets vårdnad

2011-12-06 i Barnrätt
FRÅGA
Om man har gemensam vårdnad om sitt barn, till vilken ålder måste vi båda föräldrar godkänna flytt till annan kommun?
SVAR
Hej,

Tack för din fråga.

Enligt 6 kap. 2 § 1 st. föräldrabalken (FB) består vårdnaden om ett barn fram till dess att barnet fyller arton år eller dessförinnan ingår äktenskap.

Enligt 6 kap. 14 a § kan föräldrarna avtala om barnets boende. Avtalet ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden. Rätten kan också på talan av en av föräldrarna eller båda besluta vem av föräldrarna barnet ska bo tillsammans med. Detta gäller om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna.

Vårdnaden av ett barn består alltså i regel fram till dess att barnet har fyllt arton år och fram till dess är det föräldrarna som genom avtal med varandra beslutar om barnets boende. En domstol kan också besluta om barnets boende, och talan om detta kan väckas av en av föräldrarna. Förutsättning för detta är dock att vårdnaden är gemensam.

Med vänlig hälsning,

Rikard Wahlström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93199)