Barnets vårdnad

2011-12-06 i Barnrätt
FRÅGA
Om man har gemensam vårdnad om sitt barn, till vilken ålder måste vi båda föräldrar godkänna flytt till annan kommun?
SVAR
Hej,

Tack för din fråga.

Enligt 6 kap. 2 § 1 st. föräldrabalken (FB) består vårdnaden om ett barn fram till dess att barnet fyller arton år eller dessförinnan ingår äktenskap.

Enligt 6 kap. 14 a § kan föräldrarna avtala om barnets boende. Avtalet ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden. Rätten kan också på talan av en av föräldrarna eller båda besluta vem av föräldrarna barnet ska bo tillsammans med. Detta gäller om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna.

Vårdnaden av ett barn består alltså i regel fram till dess att barnet har fyllt arton år och fram till dess är det föräldrarna som genom avtal med varandra beslutar om barnets boende. En domstol kan också besluta om barnets boende, och talan om detta kan väckas av en av föräldrarna. Förutsättning för detta är dock att vårdnaden är gemensam.

Med vänlig hälsning,

Rikard Wahlström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1461)
2020-05-31 Vårdnadshavare vägrar lämna ifrån sig barnen, umgängessabotage
2020-05-31 Får barnet bestämma hur ofta barnet träffar umgängesföräldern?
2020-05-31 Kan jag utöka umgängestiden?
2020-05-31 Får en vårdnadshavare själv bestämma vem som ska hämta på förskolan?

Alla besvarade frågor (80666)