FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal05/12/2011

Rätten till gemensam bostad vid upphörande av samboförhållande

Vad gäller när ett samboförhållande uphör.Det finns en villa där bägge står för lånet. Det finns ett gemensamt barn och två barn i ett tidigare förhållande som är den kvinnliga partens. Det är mannen som vill att samboförhållandet skall upphöra.Han vill att hon skall flytta. Kan kvinnan ha rätt att kräva att fastighetn säljs, och att ingen av dom bor kvar eller har kvinnan rätt om det finns ekonomisk möjlighet att hon bor kvar i fastigheten eftersom det finns minderåriga barn.

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga! I detta fall är sambolagen tillämplig ( http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030376.htm ). Villan är samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning, 3 §. Det avgörande är om avsikten med köpet var att den skulle användas för gemensamma ändamål. När samboförhållandet upphör ska samboegendomen fördela genom bodelning, om någon av samborna begär detta, 8 §. Vid en bodelning beräknas sambornas andelar i samboegendomen, 12 §. Vid denna beräkning ska det från vad en sambo äger av egendomen avräknas så mycket att det täcker de skulder som den sambon hade vid förhållandets upphörande, 13 §. Det som därefter återstår av samboegendomen ska läggas samman och därefter delas lika, 14 §. När andelsberäkningen har gjorts ska samboegendomen fördelas mellan samborna på lotter. Vad gäller villan är det den sambo som bäst behöver bostaden som har rätt till den, då i avräkning på sin lott, 16 § 2 st. Om kvinnan ska bo tillsammans med sina tre barn är det en omständighet som kan tala för att hon har bättre rätt till villan. En förutsättning för övertagandet att den andra sambon kan lösas ut från det lån som bägge två står för, 16 § 3 st. Om kvinnan inte har bättre rätt till villan kan hon inte kräva att mannen ska flytta, utan han har då istället rätt att betala motsvarande belopp i pengar till henne, i den utsträckning hon inte tillgodoses genom egendom ur samboegendomen, 17 § 2 st. Med vänliga hälsningar,
Sophie Andersson WetterwikRådgivare
Hittade du inte det du sökte?