Uppsägningstid för lokal

Hej! Jag undrar hur lång uppsägningstiden för hyra av lokal om man inte avtalat om något? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Om det rör sig om ett hyresavtal på obestämd tid och ingen längre uppsägningstid avtalats kan lokalen sägas upp "vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen" (dvs. uppsägningstiden är nio månader) enligt 12 kap. 4 § 1 st. 2 p. Jordabalken. Om det rör sig om ett hyresavtal på bestämd tid (dvs. att det i avtalet står att du får hyra lokalen ett visst antal månader) gäller en uppsägningstid på tre månader om hyrestiden är längre än tre månader men kortare än nio månader och en uppsägningstid på nio månader om hyrestiden är längre än nio månader enligt 12 kap. 4 § 2 st. 4 och 5 p. Jordabalken. Är hyrestiden endast två veckor eller kortare är uppsägningstiden en dag före och är hyrestiden kortare än tre månader men längre än två veckor är uppsägningstiden en vecka i förväg enligt 12 kap. 4 § 2 st. 1 och 2 p. Jordabalken. Vänligen,
Fanny OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000