Vill sälja hus som ägs 50/50 med sambo, sambon vill inte sälja

Hej. Pga urusel relation där mina barn mår mycket dåligt vill jag sälja huset och separera. Min sambo vill pga dåliga tider inte sälja och han kan inte heller lösa ut mig pga betalningsanmärkningar. Jag har inte råd att bo kvar själv och vill flytta direkt då både jag och mina barn far väldigt illa, men är rädd för att jag kommer åka på alla kostnader för både det nya boendet och det gemensamma. Att han ska bo kvar gratis medans jag hamnar hos kronofogden. Vad ska jag ta mig till?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Du samäger ju huset med din sambo och därmed blir Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt tillämplig avseende ert samägande av fastigheten.Enligt 6 § i denna lag har varje samägare till en fastighet rätt att ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska utbjudas till försäljning (vilket generellt då sker när ägarna inte är överens om huruvida fastigheten ska säljas) och de ska då förordna att fastigheten ska utbjudas till försäljning om inte den andre samägaren kan visa att det finns synnerliga skäl för att fastigheten inte ska utbjudas till försäljning. Sådana synnerliga skäl har i rättspraxis inte ansetts kunna vara av social karaktär (såsom exempelvis att ett barn skulle fara illa av att tvingas flytta från det hus där denne är uppväxt och har sina kamrater, se NJA 1979 s. 562) utan de ska vara av ekonomisk karaktär. I NJA 1974 s. 490 angavs att med uttrycket synnerliga skäl måste främst avses "ett särskilt dåligt konjunkturläge eller eljest speciella förhållanden som gör en försäljning förlustbringande", domstolen baserade sig då i förarbeten och litteratur på området. Så om din sambo har rätt i att det är ett väldigt dåligt läge ekonomiskt att sälja nu kan han få rätt och tingsrätten kommer då inte att förordna att fastigheten utbjuds till försäljning. Dock så måste man komma ihåg att detta är ett undantag, att det vid synnerliga skäl kan bli så att en ansökan av en samägare om att fastigheten ska försäljas inte leder till ett förordnande om försäljning, och att huvudregeln är det motsatta. Så som huvudregel ska du kunna ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska säljas och tingsrätten förordnar då att så ska ske. Går din sambo då emot och säger att det finns synnerliga skäl mot att försäljning ska ske p.g.a. dålig konjunktur el.dyl. kan han eventuellt hindra en försäljning men detta ska då vara ett väldigt extremt fall då som sagt huvudregeln är att du ska få din vilja igenom. Lycka till! Vänligen,
Fanny OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”