Sexuella handlingar med dotter

Hej! Om en 15 årig flicka har oralsex, petting eller liknande (men alltså ingen penetrering) med sin pappa, och detta sker i samförstånd och med bådas vilja, är detta lagligt? Inte straffbart? Om flickan antyder att hon skall anmäla sin pappa för övergrepp (som aldrig skett i verkligheten) om han inte hjälper henne sexuellt, samt att flickan vet om att han är beroende av de pengar som han erhåller då flickan bor hos honom, han har ensam vårdnad om henne. Kan flickan då anmälas för övergrepp? Samt utnyttjat att fadern stått i en beroende situation av flickan? Mvh. Stefan

Lawline svarar

Hej, En förälder får inte genomföra sexuella handlingar med sitt barn, oavsett om det handlar om penetrering eller andra former av sexuella handlingar. Om man har oralsex eller petting med sin dotter som är under 18 år gör man sig skyldig till sexuellt övergrepp mot barn, detta framgår av 6 kap. 6 § 1 st BrB ( http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm ). Det är alltså ett absolut förbud och det spelar ingen roll om dottern samtycker till handlingarna eller inte. Dottern kan aldrig anmälas för övergrepp eftersom det är pappan som begår ett mycket allvarligt brott. Barnet har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran enligt 6 kap. 1 § FB ( http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm ) och en förälder kan inte anses stå i beroendeställning till ett barn som är 15 år. Det är alltid barnets bästa som ska stå i fokus och det finns inga andra intressen som går före detta, se 6 kap. 2 a § FB. De sexuella handlingarna mellan pappan och dottern bör genast upphöra. Hälsningar,
Sophie Andersson WetterwikRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo