Upplysningsplikt till umgängesförälder

2011-12-01 i Barnrätt
FRÅGA
Vad för skyldigheter har jag gentemot umgängesföräldern när det gäller information om olika saker?
SVAR
Hej!

Tack för din fråga.

I föräldrabalkens (FB) 6 kap. regleras frågor om vårdnad, boende och umgänge. I 6 kap. 15 § FB stadgas det att ett barn ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. I paragrafens fjärde stycke stadgas frågan om information. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och ska umgås med en förälder som barnet inte bor tillsammans med, ska den andra föräldern lämna upplysningar om barnet som kan främja umgänget. Detta gäller inte om det finns särskilda skäl.

Sådana upplysningar som ska lämnas är exempelvis information om att barnet ska flytta till en annan ort, utlandsstudier eller barnets hälso- och sjukdomstillstånd.

Med vänliga hälsningar,
Samira Kousha

Samira Kousha
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1461)
2020-05-31 Vårdnadshavare vägrar lämna ifrån sig barnen, umgängessabotage
2020-05-31 Får barnet bestämma hur ofta barnet träffar umgängesföräldern?
2020-05-31 Kan jag utöka umgängestiden?
2020-05-31 Får en vårdnadshavare själv bestämma vem som ska hämta på förskolan?

Alla besvarade frågor (80626)