Barns umgänge med den andra föräldern vid avstånd

2011-12-01 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Min exmake har flyttat 80 mil från vårt barn, jag och barnet bor kvar i vårt gemensamma hus. Nu undrar jag om jag har skyldighet att köra till och från flygplatsen vid umgänge. Denna resa är ca 160 mil och tar i snitt 16 h totalt samt att jag "missar" 1,5 arbetsdag och den inkomsten. Den viktigaste frågan är dock om det anses vara det bästa för vårt barn? Barnet är 6 år och sitter sammanlagt i bilen 8 h och på flyg inkl väntetid ca 2, 5 h för umgänge to-sön en ggr/mån.Jag motsätter mig nu detta då jag anser att pappan också kan komma hit och delta i barnets vardag meen främst för att vårt barn är helt utmattad efter en sådan resa. Vårt barn kommer hem sent sön kväll och ska upp till förskoleklass mån morgon kl 7. Som det har varit nu har jag tagit ledigt mån fm för vårt barn har helt enkelt inte orkat. Vad är rimligt? Jag vill att mitt barn har god kontakt med sn far men det borde väl vara rimligt att de åker varannan gång för att minska på stressen för oss som ändå har en vardag tillsammans? Tacksam för svar!
SVAR
Hej!

Tack för din fråga.

Frågor om vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB). När det gäller umgängesfrågor är det alltid vad som är bäst för barnet som är avgörande för beslut som ska tas. Vid den bedömningen ska det bland annat tas hänsyn till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Då ska även hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Allt detta framgår av 6 kap. 2 a § i FB. Eftersom barnet i frågan är 6 år blir frågan vad som är bäst för barnet med tanke på barnets ålder och mognad.

Om barnet som i detta fall bor tillsammans med endast en förälder, så ska den föräldern som barnet bor tillsammans med stå för de resekostnader som uppkommer på grund av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Denna bedömning görs efter båda föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter enligt 6 kap. 15 b § FB.

Vid bedömningen är det således barnets bästa som är avgörande. Om barnet blir trött efter en sådan resa är det en omständighet som kan tas med i bedömningen. Samtidigt är det viktigt att barnet har rätt att umgås med sin andra förälder eftersom barnet ska ha rätt till umgänge med den föräldern som den inte bor tillsammans med. Barnets båda föräldrar har även ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med tillgodoses. Detta framkommer av 6 kap. 15 § FB.

För att tydliggöra problematiken kan ett rättsfall vara bra som jämförelse. Observera att detta rättsfall inte har en prejudicerande verkan som ett rättsfall från Högsta domstolen. Fallet är RH 1999:30. Frågan gällde om en vårdnadshavare var skyldig att skjutsa barnet till den andra föräldern vid umgänge. I fallet kom de fram till att om avståndet är över 10 mil så är vårdnadshavaren skyldig att bidra till kostnaderna genom att svara för resorna.

Av frågan framkommer det att umgänget sker en gång i månaden från torsdag till söndag. Eftersom barnet inte annars verkar träffa sin förälder kan umgänget en gång per månad vara en omständighet som gör att barnet trots allt ska träffa sin andra förälder.

Med vänliga hälsningar,
Samira Kousha

Samira Kousha
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93199)