Nedlagd förundersökning offentlig?

FRÅGA
Blir en förundersökning offentlig om åklagare beslutar att inte väcka åtal i ärendet?
SVAR
Hej!

I Sverige råder den s.k. offentlighetsprincipen som finns i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) här. Princip innebär att varje svensk medborgare har rätt ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och som inkommit till eller upprättad hos en myndighet, 2 kap 3 § TF. Ett förundersökningsprotokoll är alltså en allmän handling.

En allmän handling skall på begäran tillhandahållas på stället eller mot en avgift lämnas ut i form av en kopia eller avskrift av originalhandlingen. En begäran att få ta del av en allmän handling skall göras hos den myndighet där handlingen förvaras, 2 kap 12-14 §§ TF.

En allmän handling kan dock beläggas med sekretess. Enligt 2 kap 2 § TF får rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas om det är påkallat med hänsyn till vissa skyddsintressen som räknas upp i bestämmelsen, t.ex. intresset att förebygga och beivra brott.

Vid begäran hos myndigheten (åklagarmyndigheten i ditt fall) får du information om du kan ta del av handlingen eller om den är sekretessbelagd.


Vänliga hälsningar
Carina Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (381)
2021-12-03 Hur raderar man sin adress på Ratsit?
2021-12-02 Är det sekretessbelagt vid vilken anstalt en fånge är placerad?
2021-12-01 Hur får du tag på domar som inte syns i ditt belastningsregister när du inte vet målnumret på domen?
2021-11-30 Kan man begära ut domar från Norge?

Alla besvarade frågor (97649)