Skyldigheten att söka lagfart vid förvärv av fast egendom och beräkning av stämpelskatt

Hej! Mitt aktiebolag har blivit erbjudet att förvärva två fastigheter, ett småhus (handelsbod på landet) och en näringsfastighet (hyreshus med flera lägenheter). Fastigheterna har lågt marknadsvärde och säljaren går med på att sälja för ett pris strax under 85% av taxeringsvärdet. Utgår lagfartsavgift/stämpelskatt? Om jag som privatperson köper ytterligare en tomt (högt taxerad) av samme säljare under 85% av taxeringsvärdet, gäller samma sak här angående lagfartsavgift/stämpelskatt? Något i övrigt att tänka på? Mycket tacksam för besked!

Lawline svarar

Hej, Den som har förvärvat fast egendomen med äganderätt är skyldig att inom tre månader efter det att köpekontraktet upprättades söka lagfart på förvärvet, se 20 kap. 1-2 §§ jordabalken (JB). Detta gäller också juridiska personer, dock inte ett dödsbo om dödsboet inte ska överlåta egendomen, 20 kap. 1 § 2 st. JB. Söks inte lagfart inom den föreskrivna tiden får inskrivningsmyndigheten förelägga vite för lagfartsskyldighetens fullgörande, 20 kap. 3 § JB. Enligt 1 § lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska stämpelskatt erläggas för förvärv av fast egendom. Skatteplikt råder enligt 4 § 1 st. andra punkten om förvärvet sker genom köp eller byte. Skattesatsen är för fysiska personer 1,5 % av egendomens värde och för juridiska personer 4,25 % av egendomens värde, 8 § samma lag. Egendomens värde bestäms genom att jämföra köpeskillingen med taxeringsvärdet för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljades. Det högsta av dessa värden anses som egendomens värde. Detta framgår av 9 § lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Vad detta konkret innebär i ditt fall är följande. När ditt aktiebolag, som är en juridisk person, förvärvar en fastighet är aktiebolaget skyldigt att söka lagfart på förvärvet. Förvärvar ditt aktiebolag två fastigheter är det skyldigt att söka lagfart på båda förvärv. Enligt vad som ovan sagts utgår stämpelskatt med 4,25 % på egendomens värde. I detta fall kommer egendomens värde enligt den lagen att vara taxeringsvärdet, eftersom du säger att du har erbjudits att köpa fastigheten för 85 % av taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet blir därför det högre värdet av de två. Stämpelskatten kommer därmed att uppgå till 4,25 % av taxeringsvärdet. Samma sak gäller när du som privatperson förvärvar en fastighet, dock med den skillnaden att stämpelskatten uppgår till 1,5 % av egendomens värde. Egendomens värde kommer även i detta fall att anses vara taxeringsvärdet, eftersom detta är högre än köpeskillingen. Vid ansökan om lagfart utgår utöver stämpelskatten även en expeditionsavgift på 825 kr. Kostnaden för lagfart består därmed av stämpelskatten samt expeditionsavgiften. Vill du beräkna den preliminära storleken av stämpelskatten erbjuder Lantmäteriet en tjänst för detta. Där finns också en tabell över expeditionsavgifter. Tjänsten återfinns här: http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_ImTaxesPage.aspx?id=16002 Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Köp och hyra av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000