När blir ett mail till kommun en allmän handling?

FRÅGA
Hej. Har ställt fråga (mejlade) till kommun om gestaltningsprogram för nybyggt hus, vårt. Tjänsteman svarade (mejl) samt skickade kopia till entreprenören som vi inte ville skulle ta del av vår fråga/svar. Är vårt mejl en offentlig handling som tjänsteman på eget bevåg får skicka vidare?
SVAR
Hej!

När ett mail har kommit in till en myndighet så blir det i huvudregel en allmän handling enligt 2 kap 4 § Tryckfrihetsförordningen (TF) (här). En förutsättning är att mailet rör ett ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten, det får exempelvis inte handla om tjänstemannens privatliv. Vidare så måste mailet vara avsett för mottagaren i den ställning han har på myndigheten. Det blir alltså inte en allmän handling om det är skickat till personen i egenskap av exempelvis facklig förtroendeman.
Utefter vad du beskriver i frågan så verkar det som att ditt mail är att se som en allmän handling. Det spelar ingen roll om du skulle ha betecknat det som konfidentiellt eller inte vill att någon annan ska läsa det. Enligt 2 kap 1 § TF så ska varje svensk medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar.

Sammanfattningsvis så är mailet med största sannolikhet att se som en allmän handling och då finns det inget som hindrar entreprenören från att ta del av det.

Med vänlig hälsningElin Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (381)
2021-12-03 Hur raderar man sin adress på Ratsit?
2021-12-02 Är det sekretessbelagt vid vilken anstalt en fånge är placerad?
2021-12-01 Hur får du tag på domar som inte syns i ditt belastningsregister när du inte vet målnumret på domen?
2021-11-30 Kan man begära ut domar från Norge?

Alla besvarade frågor (97648)