Samäganderätt till fritidshus efter samboförhållandets upphörande.

Hej! Min sambo och jag ska gå isär. Tillsammans äger vi en frit.hus. Inget samäg.avtal är upprättat. Nu undrar jag: Han har stått för alla renov. kostn. då han har mer i inkomst och jag har betalat lånet i alla år. Har jag rätt till hälften vid ev. utlösande/förs./off.aukt? Mvh/Gullan

Lawline svarar

Hej Gullan, Enligt sambolagen delas er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag när samboförhållandet upphör ifall någon av er begär det.. Ett fritidshus ingår emellertid inte i det gemensamma bostaden eller bohaget. Jag tolkar din situation så att du och din före detta sambo äger fritidshuset ihop i den bemärkelsen att bådas namn står på köpekontraktet. I så fall äger ni fritidshuset med samäganderätt enligt samäganderättslagen(https://lagen.nu/1904:48_s.1), och denna påverkas inte av ert samboförhållande eller dess upplösande. Därmed kommer ni fortfarande äga fritidshuset tillsammans efter förhållandets upphörande. Precis som du frågar, kommer du alltså att ha rätt till din andel enligt köpekontraktet vid utlösande, försäljning eller offentlig auktion. I det fall att du inte står med som ägare på kontraktet, är det väldigt stor sannolikhet att du ändå räknas som dold samägare ifall fritidshuset inköpts för gemensam användning, att du bidragit ekonomiskt till köpet och att både du och din före detta sambo hade för avsikt att fritidshuset skulle ägas tillsammans. Att båda hjälpt till att betala kostnaderna för fritidshuset torde tyda på att en sådan gemensam avsikt fanns. Med vänliga hälsningar, Linda
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning