Få gemensam vårdnad av barn

2011-11-27 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag undrar om man kan häva ett domslut om ensam vårdnad? Och i så fall hur går man till väga? Vårdnaden tilldelades inte den andra föräldern pga av ex missförhållanden eller missbruksproblematik eller våld.
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Jag utgår med hänsyn till din fråga från att det är gemensam vårdnad av barnet som önskas.

Regler om vårdnad av barn finner du i 6 kapitlet Föräldrabalken (FB). Om barnet står under ensam vårdnad av en av föräldrarna, och *båda* vill att vårdnaden istället ska vara gemensam, kan båda föräldrarna väcka talan om att vårdnaden ska vara gemensam. Rätten tar dock alltid hänsyn till vad som är barnets bästa, se 6:2a FB. Det innebär att rätten kan frångå föräldrarnas vilja och bestämma att vårdnaden ska fortsätta vara ensam. Vid bedömningen av barnets bästa räknas alla omständigheter i det enskilda fallet in. Missbruk och misshandel är förstås en del i denna bedömning men många andra saker som exempelvis föräldrarnas förmåga att samarbeta är också en bedömningsgrund.

Om barnet står under vårdnad av den ena föräldern och *någon av dem* vill ha ändring i vårdnaden kan talan väckas av den förälder som önskar ändringen, se 6:5 FB. Även här är barnets bästa givetvis av avgörande betydelse.

Man kan också *avtala* om att vårdnaden ska vara gemensam enligt 6:6 FB. Detta avtal är giltigt om det är skriftligt och Socialnämnden godkänt det. Ett sådant avtal godkänns, vad gäller gemensam vårdnad, av Socialnämnden om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa.

Hoppas du fått lite klarhet i vad som gäller!

Länk till Föräldrabalken:
här

Med vänlig hälsning,
Linn Torstensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93199)