Gåva mellan makar och bröstarvinges arvsrätt

Jag är en omgift änkeman. Jag vill ge halva fastigheten där vi bor til min hustru. Vi har båda barn från tidigare äktenskap. Vi har äktenskapsförord där fastigheten är min enskilda egendom. Vad händer med mina barns arv och efterarv från min tidigare hustru. Måste mina barn godkänna gåvan.

Lawline svarar

Hej, Att du ger bort halva din fastighet kan inte dina barn invända mot såvida inte deras laglott kränks. En bröstarvinge har rätt till laglotten vilket följer av Äktenskapsbalken 7 kap. 1 §. Jag förklarar hur man beräknar laglotten genom ett exempel: Pelle har avlidit och den totala kvarlåtenskapen uppgår till 600 000. Pelle har två barn. Bröstarvingarna ska dela lika på kvarlåtenskapen. Pelles två barn får alltså 300 000 kr vardera (600 000/2). Hälften av detta utgör en bröstarvinges laglott. I mitt exempel skulle Pelles två barn alltså ha rätt att kräva ut sin laglott om 150 000 (300 000/2). Du kan alltså ge bort halva fastigheten såvida inte dina barns laglott kränks. Dina barns efterarv från din tidigare hustru utgörs av en kvotdel av hela din efterlämnande förmögenhetsmassa. Jag förklarar beräkning av kvotdelen genom ett exempel: Vid den första makens död erhöll den efterlevande maken totalt 1 000 000 kr varav arv efter den avlidna maken utgjorde 200 000 kr. Kvotdelen blir då 1/5 (200 000/ 1 000 000 = 1/5). När den efterlevande maken dör ska 1/5 av dennes totala kvarlåtenskap tillfalla efterarvingarna. Eftersom du gift om dig ska efterarvsdelen avskiljas innan en eventuell bodelning förrättas med din nuvarande fru. Vad gäller dina barns arv efter dig har de alltid rätt som tidigare nämnts till halva sin laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB. Eftersom fast egendom ska överlåtas bör ni tänka på att en skriftlig handling måste upprättas. I ert fall när det rör sig om en gåva ska gåvobrev enligt Jordabalkens (JB) 4 kap. 29 § uppfylla samma formkrav som vid köp av fastighet (JB 4 kap. 1 §). Den ska innehålla en överlåtelseförklaring, köpeskillingen (som vid gåva är 0 kr) och gåvobrevet ska skrivas under av både gåvogivaren (dig) och gåvotagaren (din fru). Att överlåtelsen omfattar halva fastigheten ska också tas med. För att din fru ska stå skriven på fastigheten måste ni söka lagfart, vilket görs hos lantmäteriet. Vid gåva mellan makar är det viktigt att överlåtelsen registreras hos Skatteverket. Detta för att din del av huset inte ska kunna utmätas mot din frus skulder. Vänligen,
Sara SRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000