Inneboendes kvarlämnade egendom

Hej. Jag undrar ifall jag blir ägare av kvarlämnade som inneboende inte hämtat på mer än ett år? Hittade detta och undrar om det gäller, "I 27 § hyreslagen stadgas att egendom som lämnats i en lägenhet eller i ett utrymme som hör till lägenheten tillfaller hyresvärden utan lösen, om egendomen kan antas tillhöra den utflyttade hyresgästen eller någon i dennes hushåll. Detta gäller förutsatt att hyresgästen inte avhämtat egendomen inom tre månader från hyresvärdens anmaning eller inom sex månader från det att hyresgästen lämnade lägenheten. Hyresvärdens anmaning kan vara skriftlig eller muntlig och i en eventuell tvist angående huruvida anmaning skett har hyresvärden att bevisa att så är fallet. Om hyresvärden har anmanat Dig att hämta egendomen måste Du alltså hämta Dina tillhörigheter inom tre månader – i annat fall tillfaller egendomen hyresvärden. Har anmaning däremot inte skett har Du rätt att avhämta egendomen inom sex månader, varefter hyresvärden övertar äganderätten" Kan personen återkräva sakerna nu efter 2 år?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga.

I 12 kap. jordabalken (JB) regleras hyra av hus eller delar av hus och kapitlet i dess helhet brukar kallas för hyreslagen. I 12 kap. 27 § 2 st. JB återfinns det som du refererat till i frågan. Om det har gått mer än sex månader från det att hyresgästen lämnade eller avhystes från lägenheten eller mer än tre månader efter anmaning från hyresvärden att hämta egendomen tillfaller den egendom som fortfarande är kvar i lägenheten hyresvärden utan lösen.

Jag tolkar frågan så, att du har haft en inneboende och att denne nu har kvarlämnat egendom i din lägenhet. I ett sådant fall som du beskriver är du att anse som hyresvärd i förhållande till din inneboende, som alltså är att se som din hyresgäst. Den egendom som din inneboende har kvarlämnat tillfaller därmed dig om förutsättningarna som uppställs i regeln är uppfyllda. 

Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”