FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSambo07/11/2011

Begreppen lösöre/bohag - är det någon skillnad?

sambo sedan en tid varit hos en advokat som skrev sambo-avtal hon ändrade sig och skrev att bohaget skulle ärvas och inte lösöret, vad är skillnaden?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Vid en första anblick kan begreppen _lösöre_ och _bohag_ tyckas vara synonyma men så är inte fallet. Begreppet lösöre är vidare och innefattar alltså mer än begreppet bohag. Allt som utgör bohag utgör samtidigt lösöre men allt lösöre kan inte sägas vara bohag. Exempel på lösöre är aktiebrev, bankböcker, bilar, båtar, böcker, husgeråd, kläder, mobiltelefoner, mynt, möbler, obligationspappaer, sedlar, skuldebrev eller skriftliga fordringsbevis. Vissa av de uppräknade föremålen kan samtidigt utgöra bohag vilket alltså innebär att begreppen delvis är överlappande. I 6 § sambolagen finns en definition av bohag: "... möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet". Som du förstår är det därför svårt att hävda att t.ex. privata aktiebrev eller bankböcker utgör bohag men de kan definitivt sägas utgöra lösöre. Att advokaten ändrade samboavtalet så att ordet lösöre ersattes med ordet bohag innebar alltså att respektive sambos arvsrätt inskränktes. Hade ordet lösöre fått stå kvar hade respektive sambo helt enkelt fått en mer omfattande arvsrätt. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen, Paulina Nilsson
Paulina NilssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?