FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott07/11/2011

Perdurerande brott

Är brottet grov förgripelse mot tjänsteman ett perdurerande brott om det innehåller flera olika brott?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Om brottet förgripelse mot tjänsteman kan man läsa i 17 kap. 2 § brottsbalken, se här: https://lagen.nu/1962:700#K17P2S1. Att ett brott är perdurerande innebär att det inte anses vara begånget vid ett visst tillfälle utan att det fortgår. Det klassiska exemplet på ett perdurerande brott är olaga frihetsberövande. Brottet anses fullbordat när offret berövas sin frihet men pågår ända till dess att offret friges - med andra ord avslutas brottet när tillståndet (frihetsberövandet) upphör. Ett annat exempel kan vara att någon i ett onyktert tillstånd framför ett motorfordon. Ett tredje exempel är fortkörning vilket ju är ett brott som kan sägas pågå så länge föraren kör över tillåten hastighet. I övrigt är det mera osäkert vilka brott som är av denna typ och det finns ett stort argumentationsutrymme. Som du förstår är det alltså fråga om brott som anses fullbordade vid ett tillfälle men som avslutas vid ett annat. Jag har svårt att se att grov förgripelse mot tjänsteman skulle utgöra ett perdurerande brott. Att ett brott "innehåller flera olika brott" är inte detsamma som att det är perdurerande. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen, Paulina Nilsson
Paulina NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo