Parkeringsbot - när parkeringsbiljett ej har varit fullt synlig utifrån

Ang P-bot. Jag har betalat med visa kort. Det syns med andra ord i mina konton att jag har betalat en korrekt avgift för tiden, men eftersom de inte såg lappen i fönstret kräver de mig på 450 kr. Avgiften jag betalade var 50 kr. Är det verkligen rimligt. Det finns ju bevis på att jag betalat.Jag har skickat dem det, men de envisas. Låter helt galet.

Lawline svarar

Hej! Beroende på var du har parkerat, har parkeringsboten utfärdats antingen med stöd av lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (https://lagen.nu/1984:318 ) eller med stöd av lag (1976:206) om felparkeringsavgift ( https://lagen.nu/1976:206 ). Den förstnämnda lagen, reglerar privata markägares rätt att utfärda kontrollavgift vid olovliga parkeringar. Enligt lagen har markägare rätt att ta ut en kontrollavgift, av den som parkerar i strid med ett villkor eller förbud som markägaren har beslutat om, under förutsättningen att förbudet eller villkoret framgår av skyltning. Normalt brukar det framgå av trafikskylt att parkeringen är avgiftsbelagd. Vidare brukar markägare normalt förtydliga detta villkor genom att på biljetten eller på parkeringsautomaten ha en formulering i stil med: ”Giltig parkeringsbiljett ska placeras innanför framrutan så att den är fullt läsbar utifrån.” Att villkoret bör tolkas på detta sätt har även stöd i rättspraxis. Av ett flertal rättsfall framgår att markägaren har rätt att utfärda kontrollavgift, när den parkerandes parkeringsbiljett inte är placerad innanför vindrutan, så att den är fullt läsbar utifrån, se t ex RH 1998:78 (https://lagen.nu/dom/rh/1998:78 ). Den sistnämnda lagen, reglerar den sanktionsavgift som tas ut när någon vid parkering på allmän plats överträder en bestämmelse i Trafikförordningen (TraF) (https://lagen.nu/1998:1276 ) eller i en lokal trafikföreskrift. Av 3 kap. 49a § st. 2 TraF, framgår att parkeringsbiljetter ska placeras så att de är fullt läsbara utifrån. Slutsatsen är att oavsett om det är en kontrollavgift eller felparkeringsavgift som har utfärdats, har de haft rätt att utfärda avgiften om du inte hade placerat biljetten innanför vindrutan, så att den var synlig utifrån. Även om du alltså kan bevisa att du har betalt avgift för tiden, är du skyldig att betala parkeringsboten om biljetten inte var fullt läsbar utifrån. Med vänliga hälsningar
Jimmy MikaelssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo