Gåva till barn och barnbarn - förskott på arv?

En stor penningsumma efter försäljning av en fastighet, som ägs av modern, skall delas på tre barn som gåva av modern. Om en av de tre gåvomottagarna vill lämna sin andel direkt till sina barn kan denne vid moderns död kräva att få ut sin del av husförsäljningen eftersom denne inte fick den tidigare.

Lawline svarar

Jag hänvisar i svaret till Ärvdabalken (ÄB): https://lagen.nu/1958:637 Om modern ger pengarna till sina barn så saknar det betydelse för frågan om förskott på arv vad de gör med pengarna efter att gåvan har fullbordats. Jag tolkar dock din fråga som att du undrar vad som händer om modern skänker pengarna till två av sina barn samt ett av sina barnbarn. En gåva till bröstarvinge avräknas i regel från arvet såsom förskott på arv, ÄB kap 6 § 1. Detta gäller dock generellt sett inte vad gäller gåva till bröstarvingens barn då dessa vid gåvans fullbordande inte står näst i tur att ärva. Det som har störst betydelse är dock vad vi kan utläsa om gåvogivarens vilja. Omständigheterna i det fall du beskriver tycker jag talar för att alla gåvorna ska avräknas. Det finns ju ingen anledningen att tro att modern genom gåvan ville behandla sina barn olika, snarare tvärtom. Mitt råd är att gåvogivaren ska klargöra vad som ska gälla i gåvobreven. Antingen kan hon då välja att skriva in i gåvobrevet att gåvan inte ska räknas som förskott på arv, eller motsatsen – att den även för barnbarnet ska räknas som förskott på arv.
Edvard BreitholtzRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning