Måste man betala innehavarskuldebrev även om man inte har fått varan?

2011-10-30 i Skuldebrev
FRÅGA
Direkt vid köpet fick A skriva på ett skuldebrev trots att han skulle vänta på leveransen av varan som ska ske inom en månad. Skuldebrevet löd enligt följande: ”Till innehavaren betalar undertecknad vid anfordran ett belopp om 25 000 kr.” En och en halv månad efter att köpeavtalet ingåtts söker en person vid namn M upp A och kräver honom på omedelbar betalning i enlighet med skuldebrevet som han visar upp för A.Måste A betala till M trots att han inte har fått filmsamlingen?
SVAR
Hej!

Jag antar att A är näringsidkare? Om han är konsument så får leverantören inte ta emot ett löpande skuldebrev: 30 § konsumentkreditlag, se här

Som sagt handlar det här om ett så kallat löpande skuldebrev, närmare sagt ett innehavarskuldebrev enl. 2 kap 11 § skuldebrevslag: här
Ett innehavarskuldebrev berättigar den som har skuldebrevet i sin besittning att kräva betalning enligt skuldebrevet: här

Löpande skuldebrev har till syfte att vara omsättningsbara, att göra det enkelt att sälja fordringar. Det innebär att man som gäldenär inte kan invända "att betingat vederlag ej tillgodokommit" honom, denna invändning är "svag" och "faller bort": 15 § 3 st skuldebrevslag: här
Det betyder att A inte kan invända mot M att han inte fått filmsamlingen - han ska betala till M. Det förutsätter dock god tro enl 15 § 5 st skuldebrevslag hos M när han köpte skuldebrevet, d.v.s. att han antingen visste att leveransen inte hade skett eller om hade borde ha vetat det - dessa frågor är dock bevisfrågor.

Angående filmsamlingen kan A hos Kronofogdemyndigheten ansöka om handräckning. Om leverantören bestrider kravet går det vidare till domstolen, vilket innebär att A ska i målet kunna bevisa kravet med t.ex. ett skriftligt avtal därom.

Jag hoppas att du har fått svar, hör av dig igen om något fortfarande är oklart!

Med vänliga hälsningar
Jean Lo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (143)
2020-08-27 Fråga om skuldebrev och nedsättning av pengar hos myndighet
2020-08-23 När måste jag betala min skuld?
2020-08-03 Kräva tillbaka penninglån av privatperson
2020-07-24 Avtal om skuld i förhållande till annan

Alla besvarade frågor (84380)